Autograf

AUTOGRAF

Jeśli chcesz otrzymać mój autograf wyślij kopertę zwrotną ze znaczkami na adres: 

If you would like to receive my autograph please enclose the envelope and stamps:

 
Anita Włodarczyk
RKS SKRA Warszawa
ul. Wawelska 5 
02-034 Warszawa
 
 
 
 
 
 
/